Kennis of kunde?

Waar ga jij voor? Waar gaan ze voor in jouw bedrijf? Wij zijn zo ontzettend diploma geil dat wij soms maar niet verder kijken. Is het echt zo dat diegene met de hoogste opleiding de beste resultaten oplevert? Volgens mij zijn wij alleen maar op zoek naar veiligheid. Want het lijkt veilig om te kiezen voor een (hoge) opleiding.

Begrijp mij goed…. Ik pleit hier niet om geen waarde meer toe te kennen aan een goede opleiding. Kennis is OK. Soms ook echt nodig. Maar besef wel dat kennis alleen niet voldoende is. Sterker nog… Kennis heeft alleen waarde als deze wordt gebruikt. Het weten van veel dingen betekent niets. Het gaat erom wat je DOET.

En dan zijn wij weer terug bij kunde.

Soms zijn er mensen die ongeacht hun opleiding tot veel in staat zijn. Zij kunnen veel. Hoe komt dat? Omdat zij vooral gebruiken wat zij weten en kiezen voor actie. Gewoon doen dus. Dan kan je laten zien wat je kan.
Het gebeurt regelmatig dat mensen tot heel veel in staat zijn, ondanks weinig of soms zelfs geen opleiding. Blijkbaar hebben die personen een enorme drive om iets voor elkaar te krijgen. En iets voor elkaar krijgen levert automatisch ook (praktische) kennis op. Voorbeelden hiervan zijn Thomas Edison, Richard Branson, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Oprah Winfrey. Er zijn er vast meer.

Wat wij nodig hebben is lef. Het lef om iets uit te voeren waar je in geloofd. Ondanks dat je daar wellicht de papieren niet voor hebt. Het lef om op te staan. Het lef om ergens voor te gaan. Het lef om niet de gebaande wegen te bewandelen. Soms zelfs tegen de regeltjes in te gaan. Lekker eigenwijs te zijn.

Maar ook het lef aan de bedrijven kant om eens iets onorthodox te doen. Niet blind te gaan voor een opleiding en papiertjes. Het lef om eens door iemand heen te kijken en te zien wat een persoon werkelijk te bieden heeft. Het lef om de regeltjes eens de regeltjes te laten en te doen wat je weet dat je moet doen. Vertrouwen op je weten (ik bedoel niet denken of kennis).

Ook overheden en instanties verstoppen zich achter regeltjes…. “Sorry, meneer, wij kunnen u niet helpen. Zo doen wij dat hier niet.”

Wat wij nodig hebben is lef. En zelfkennis. En de acceptatie dat het gaat om iets voor elkaar krijgen en geen wedstrijd wie heeft de beste papieren.

Kunnen wij proberen elkaar te accepteren zoals wij zijn? Daar zit altijd iets goeds en bruikbaars tussen. Iedereen heeft immers iets te bieden.

Heb jij het lef om het anders te doen?

Als je durft….. Kom ik je er graag mee helpen.

OSU

• Never give up
• Always give your best